فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

ترجمه مقاله: گیرنده موسکارینی استیل کولین (mAChRs) در سیستم عصبی: برخی از عملکردها و مکانیزم ها

ترجمه مقاله: گیرنده موسکارینی استیل کولین (mAChRs) در سیستم عصبی: برخی از عملکردها و مکانیزم ها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Organization and segregation of bacterial chromosomes

ترجمه مقاله Organization and segregation of bacterial chromosomes

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زمين شناسی مهندسی و روانگرایی زمین،

این پاورپوینت در زمین شناسی مهندسی و روانگرایی زمین در 125 اسلاید زیبا می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درخت شاه بلوط

خصوصیات جنگلشناسی گونه شاه بلوط

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درخت ملج

خصوصیات جنگلشناسی درخت ملج

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی