فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

پروژه مدیریت واحدهای کشاورزی

برای عملکرد دو محصول ذرت و سویا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا و اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مناب

بررسی معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا و اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مقیاس عملکرد دیم و آبی سویا در ...

تحقیق مقیاس عملکرد دیم و آبی سویا در گلستان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی

بررسی سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخمین تابع تولید یک گاو پرواری

تخمین تابع تولید یک گاو پرواری

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی قوانین و شرایط بورس کالاهای کشاورزی

بررسی قوانین و شرایط بورس کالاهای کشاورزی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کشت گیاهان دارویی

طرح توجیهی کشت گیاهان دارویی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خواص گیاهان دارویی

خواص گیاهان دارویی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی