فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

لایه ( شیپ فایل) اقلیمی ایران

لایه ( شیپ فایل) اقلیمی ایران

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لایه (شیپ فایل) جی آی اسی gis نقاط روستایی کشور

لایه (شیپ فایل) جی آی اسی gis نقاط روستایی کشور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کلاسی آبیاری قطره ای خرمای بم

پروژه کلاسی آبیاری قطره ای خرمای بم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه dem قزوین، ارتفاعی رقومی

نقشه dem قزوین، ارتفاعی رقومی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کلاسی درس مدل های ریاضی در منابع آب، AR ، ARIMA، ARMA، SARIMA خود همسته و همبستگی جزئی

پروژه کلاسی درس مدل های ریاضی در منابع آب، AR ، ARIMA، ARMA، SARIMA خود همسته و همبستگی جزئی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی بادام زمینی

مفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری قطره ای گلابی

مفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی گندم دشت مغان

مفید برای رشته های مهندسی آب، عمران، باغبانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی