فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

دانلود فایل Word گزارش کار عملیات کشاورزی

دانلود فایل 62 صفحه ای گزارش کار عملیات کشاورزی برای کلیه رشته های کشاورزی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx

این تحقیق در مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در 85 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ارایه پس از برداشت و فرآوری چای

این فایل اطلاعاتی را در رابطه با تولید چای در اختیار قرار می دهد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل مايكوريزا و كشاورزي پايدار

دانلود فایل 27صفحه ای مايكوريزا و كشاورزي پايدار

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود عمليات شخم حفاظتی و كشاورزي پايدار

دانلود فایل 4 صفحه ای شخم حفاظتی و كشاورزي پايدار

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل مديريت آفات در كشاورزي پايدار

دانلود فایل 17 صفحه ای مديريت آفات در كشاورزي پايدار

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود روش هاي كنترل پايدار علف هاي هرز

دانلود فایل 26 صفحه ای روش های كنترل پايدار علف هاي هرز

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل مسائل آب در ایران و استفاده از شیوه های نوین برای افزایش کارایی مصرف آب

دانلود پاورپوینت 42 صفحه ای وضعیت و مسائل آب در ایران و توضیح انواع شیوه های آبیاری

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی