فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

مجموعه گزارش کار درس خاکشناسی

مجموعه گزارش کار درس خاکشناسی (بسیار کامل و دقیق)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه گزارش کار درس رابطه آب و خاک و گیاه به همراه دستور کار آزمایشگاه

مجموعه گزارش کار درس رابطه آب و خاک و گیاه به همراه دستور کار آزمایشگاه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه درس پمپ و پمپاژ طراحی ایستگاه پمپاژ و تعیین پمپ (انتخاب پمپ با استفاده از نیاز آبی منطقه )

پروژه درس پمپ و پمپاژ طراحی ایستگاه پمپاژ و تعیین پمپ (انتخاب پمپ با استفاده از نیاز آبی منطقه )

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تراس بندی در آبخیزداری نوین

تراس بندی در آبخیزداری نوین

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کابرد نرم افزار در مهندسی آب

کاربرد تمامی نرم افزار هایی که در کل دنیا در مهندسی آب کاربرد دارد توضیحاتی داده شده است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل نظام های پرورش تلفیقی برنج در شالیزار

دانلود فایل 15 صفحه ای طرح نظام های پرورش تلفیقی برنج در شالیزار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل راهنمای آزمایشات نحوه ضدعفونی و جوانه دار کردن و اعمال تیمار شوری در بذر

دانلود فایل توضیح کامل نحوه اعمال ضدعفونی و جوانه دار کردن بذر و همچنین نحوه اعممال تنش شوری در بذر کلزا در قالب ورد 9 صفحه ای

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت الگوی کشت و عوامل مؤثر در آن

دانلود پاورپوینت 24 صفحه ای در رابطه با طراحی الگوی کشت و چگونگی طراحی آن و عوامل مؤثر بر طراحی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی