فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

ارائه نتایج یک مقاله در رابطه با تکنیک جذب و واجذب نیتروژن

فایل پاورپوینت + فایل مقاله به همره فایل ترجمه بخش های مربوط به این تکنیک

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه فلورسانس پرتو ایکس XRF

فایل پاورپوینت قابل ویرایش به همراه فایل پی دی اف پروژه

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل پاورپوینت ارائه استاندارد ASTM E794

فایل پاورپوینت ارائه استاندارد ASTM E794 - قابل ویرایش

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل پاورپوینت ارائه استاندارد ASTM E1269

فایل پاورپوینت ارائه استاندارد ASTM E1269 - قابل ویرایش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه استاندارد ASTM E1269

فایل پاورپوینت ارائه به همراه فایل پی دی اف ترجمه متن استاندارد ASTM E1269

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه استاندارد ASTM E794

فایل پاورپوینت ارائه به همراه فایل پی دی اف ترجمه متن استاندارد ASTM E794

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه استاندارد ASTM E1269

استاندارد روش آزمایش برای تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به وسیله گرماسنجی روبشی افتراقی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی